مزایای دی کلسیم فسفات در جیره غذایی دام و طیور چیست؟

مزایای دی کلسیم فسفات در جیره غذایی دام و طیور چیست؟

چرا دی کلسیم فسفات استفاده کنیم؟

دربعضی شرایط چراگاه های منطقه یا محدوده ای تحت آفت طبیعی قرار گرفته و بعضی خاصیت های خود را از دست میدهد. تغذیه طبیعی هنگام کمبود یا کاهش کیفیت خوراک جای خود را به تغذیه صنعتی میدهد. این جیره غذایی مخصوص دام و طیور تولید میشوند. بدون هیچگونه مواد شیمیایی مضر، فقط دارای عناصر تامین کمبود حیوان است، از عناصر مورد نیاز بدنی دام و طیور فسفر، کلسیم است که در ادامه با مزایای آن ها آشنا خواهید شد.

 

مزایای دی کلسیم فسفات در خوراک طیور

  • افزایش اشتها
  • محکم سازی استخوان
  • افزایش بازدهی در گوشت و تخمگذاری
  • کاهش لمبه و نازک پوستی تخم مرغ
  • افزایش تولید جوجه در مرغداری

مزایای دی کلسیم فسفات در خوراک دام

  • افزایش در شیردهی و بازدهی گوشت
  • محکم سازی استخوان
  • افزایش باروری
  • افزایش اشتها

علائم کمبود کلسیم و فسفر

کمبود کلسیم و فسفر موجب به پوکی استخوان فلجی جوجه ها استئومالاسیا، کاهش ضخامت پوست تخم مرغ، کاهش میزان بازدهی تخم مرغ و جوجه دهی میشود. حتی احتمال وقوع اختلالات داخلی، عصبی، روان و غیره نیز میشود.

مواردی که در مصرف مکمل دام و طیور باید رعایت کرد.

z

تعیین عناصر کم، که معمولا پروتئین، سولفور و انرژی متابولیسم است

z

انتخاب مکملی که سطح وسیعی از عناصر کم را دارا باشد

z

تعادل در مکمل برای عملکرد صحیح معده و جذب پروتئین ها

z

حیوانات جوانتر و شیرده نیاز بیشتری نسبت به دیگر دام بر پروتئین دارند

z

انتخاب شیوه مناسب گوارشی دام