مونو کلسیم فسفات

مونو کلسیم فسفات

مونو کلسیم فسفات که به اختصار MCP معروف است، خاصیت اسیدی دارد. مونو فسفات کلسیم را با فرمول شیمیایی Ca(H2PO4) می شناسیم که حاوی فسفات، کلسیم و هیدروژن است. این ترکیب پودری سفید یا خاکستری با خاصیت رطوبت سنجی متوسط و محلول در آب است. MCP از واکنش اسید فسفریک و یک ترکیب کلسیم مانند هیدروکسید کلسیم، کربنات کلسیم یا یک فسفات کلسیم به دست می آید. MCP اغلب به شکل مونوهیدرات وجود دارد. مونو کلسیم فسفات ترکیبی با منشا گیاهی است؛ بنابراین منعی برای گیاهخواران ندارد. این ترکیب را در واقع به عنوان یک نمک کلسیم اسید فسفریک می شناسیم.

 

کاربردهای مونو کلسیم فسفات و اهمیت آن در مواد غذایی

مونو کلسیم فسفات در طیف گسترده ای از کاربردها و فرآیندهای صنعتی استفاده می شود. توسعه فسفاتها به عنوان افزودنی های غذایی بین سالهای 1930 تا 1960 صورت گرفت. بازار مونو کلسیم فسفات بر اساس اشکال فیزیکی و کاربرد عملکردی آن تقسیم بندی می گردد. در اشکال فیزیکی، مونو فسفات کلسیم با توجه به نوع غذا یا کاربرد، به دو شکل پودری و مایع تقسیم می شود

مونو فسفات کلسیم در کشاورزی به عنوان کود، در تولید مواد غذایی بخصوص در محصولات نانوایی مانند کیک، خمیر، کلوچه بکار می رود. همچنین در پودر شیر مالت دار، مواد غذایی کنسرو شده، خوراک دام و سایر صنایع استفاده می شود. اهمیت مونو کلسیم فسفات را در کودهای شیمیایی، نمی توان نادیده گرفت. چرا که مونو فسفات کلسیم در کودهای فسفات دار استفاده می شود و در تبدیل سنگ معدن آلومینیوم به فلز آلومینیوم نقش اساسی دارد. مقدار مصرف کلسیم فسفات در کشاورزی ارگانیک به منبع و تولید آن بستگی دارد.